شرکت توس درمان طب

تعیین استراتژی مناسب :

برای سازمان بر اساس نقاط ضعف و قوت موجود در سازمان و فرصت ها و تهدیدات برون سازمانی

آموزش موثر پرسنل شرکت بمنظور ارتقاء سطح کیفیت محصولات :

ما اعتقاد داریم در سایه آموزش های منظم و مؤثر ، ضمن کاسته شدن ضایعات با توجه به گسترده شدن افق دید پرسنل ، کیفیت محصولات تولیدی نیز افزایش خواهد یافت .

برقراری محیط ایمن با توجه به الزامات قانونی :

ایجاد محیطی متناسب با الزامات قانونی شرکت را در برآورده کردن نیازهای عملکردی محصول و مشتری یاری می نماید.

افزایش بهره وری :

کاهش بازه کاری و بالا بردن راندمان تولید محصولات خود ، ضمن کاهش ضایعات مواد و محصول در حین فناوری ، زمینه ایجاد اشتغال و فعالیت برای کلیه پرسنل را فراهم خواهد آورد.

آدرس : مشهد ، پارک علم و فناوری خراسان رضوی ، قطعه 22

تلفکس : 05115421792

05115421793

همراه : 09155157182

ایمیل :

toosdarmanteb@gmail.com