كیت تشخیصی اچ اس وی

  HSV

  كیتی جهت روشهای سرولوژی برای تشخیص Ab,IgM درعفونت اولیه وتشخیص ویروس هرپس كه باعث التهابات لثه ودهان میشود

 

 كیت تشخیصی هپاتیت اچ تی ال وی

  HTLV

  این كیت نشان دهنده آنتی بادیهای ویروس HTLV 1,2 می باشد.

 

 كیسه عمومی ادرار

  Urine Bag

  یك ظرف بسته لاستیكی كه جهت جمع آوری ادرار مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 كیت استرادیول واستروژن

  Estradiol

  كیتی جهت سنجش استرادیول كه در بررسی اختلالات قاعدگی ,تاخیر در بلوغ , آمنره اولیه وثانویه حائز اهمیت است

 

 كیت تشخیصی اسیدهای آلی استن

  Acetone

  این كیت برای غربالگری بیماران بستری قبل از جراحی انجام میشود وبعنوان یكی از كتو اسیدها جهت ارزیابی اختلالات متابولیك بكار میرود

 

 كیت تشخیصی ویتامین اسید اسكوربیك

  Ascorbic Acid

  كیتی جهت اندازه گیریویتامین c كه  كمبودآن باعث بیماری scurvy میشود

 

 كیت تشخیصیاشباع اكسیژن

  Oxygen saturation

  كیتی جهت  اندازه گیری نسبت بین محتوای حقیقی اكسیژن موجود درهموگلوبین در مقایسه با حداكثر ظرفیت انتقال O2 در هموگلوبین

 

 كیت تشخیصی الكتروفورز هموگلوبین

  Hemoglobin electrophoresis

  كیتی جهت انداز ه گیری هموگلوبین طبیعی وغیر طبیعی به منظور افتراق هموگلوبین غیر طبیعی درتشخیص بتا تالاسمی مینور

 

 كیت انتی بادی ضد پلاكتی

  Anti platelet,Antibody

  این كیت برای ارزیابی پلاكتهای آغشته باIgG وIgM به كار میرود

 

 كیت تشخیص انفولانزا

  Influenza

  كیتی جهت تعیین بیماری آنفولانزا

 

 كیت تشخیصی ادرار اوربیلینوژن

  Urobilinogenuria

  كیتی كه برای بررسی آسیب كبدی بكار میرود

 

 كیف های تخصصی اورژانس

  Emergency bag

  یك كیف شامل قطعات مختلف برای عملیات اورژانس

 

 كیت تشخیصی هپاتیت ای

  Hepatitis E

  كیتی جهت تشخیص بیماری هپاتیت ای

 

 كیت تشخیص ویروس ایدز

  HIV

  این كیت جهت تشخیص نقص ایمنی انسان بكار میرود.

 

 كیت تشخیصی ایمونوالكتروفورزیس  ادرار

  Urine Immunoglobulines

  مهمترین كاربرداین كیت برای تشخیص پروتئینوری بنس جونز میباشد

 

 كنسول بالای تخت بستری

  medical gas out let patient room

  جهت تامین گازهای طبی كه دربالای تخت بستری بكار گرفته میشود.

 

 كیت تشخیصی بتا میكروگلو بین

  B2 MICROGLUBIN

  كیتی جهت تشخیص بتا میكروگلوبین كه پپتیدی است كه بوسیله تمام سلولهای هسته دار بدن سنتز میشود در بیماریهای نظیر نقص اتوایمیون -لنفوئیدی بدخیم - عفونت ویروسی میزان آن افزایش می یابد

 

 كیسه بزرگ كننده پوست

  Tissue expander

  كیسه ای است كه درون آن مایع تزریق می كنند تا بوسیله آن پوست كش بیاید و در نتیجه قسمت آسیب دیده بعد از برش حذف شود

 

 كاشتنیهای غیر فعال، گوش بیرونی

  external ear

  پروتز بیرونی گوش

 

 كمد بیمار

  patient

  كمدی دراتاق بیمار كه جهت نگهداری لوازم شخصی بیماران بكار گرفته میشود.

 

 كیت تشخیص پارا انفولانزا

  Par ainfluenza

  كیتی جهت تعیین نوعی بیماری آنفولانزا

 

 كیت پروتئین اس

  protein S

  كیتی جهت اندازه گیری پروتئین s كه كمبود این پروتئین باعث ترومبوز مكرر سیاهرگ وآمبولی ریه میگردند

 

كیت تشخیصی پنتوز 

  pentose

  كیتی كه جهت تشخیص پنتوزوری بكار میرود و یكی از بیماریهای متابولیت كربوهیدراتها میباشد.

 

 كیت  تجمع پلاكتی

  platelet aggregation

  این كیت درمورد میزان وچگونگی ترشح مواد ذخیره ای موجود در گرانولهای متراكم پلاكتها اطلاعات خوبی میدهد.

 

 كار درمانی ( تجهیزات كار درمانی)

  occupational therapy equipment

  وسایل مورد استفاده در كار درمانی

 

 كیت تشخیصی تحمل گلوكز

  glucose Tolerance

  این آزمایش برای حذف عواملی كه به سرعت جذب گلوكز از دستگاه گوارش ارتباط دارند بكار میرود.