قیف آنالیتیكال 

  Analytical

  این قیف ها جهت فیلتراسیون سریع بكار گرفته میشوند

 

 قیف جداكننده

  Separator

  جهت جدا كردن درحجم های مختلف معمولا بین 50-2000میلی لیتر واز جنس شیشه بوروسیلیكات می باشد.

 

 قند خون (دستگاه قند خون)

  Sugar blood device

  دستگاه جیبی كوچك كه شخص را قادر میكند تاقند خون خودرا اندازه گیری كند

 

 قلب قابل كاشت در قفسه سینه

  implantable cardiac prosthesis in thorax

  پروتزهای قلبی برای كاشته شدن در قفسه سینه كه شامل یك منبع قدرت با دوره كوتاه كاشتنی ( مثل باتری) میباشند این تجهیزات عموماً شامل مكانیسم پلاستیكی و فلزی با چندین چمبر، یك پمپ هیدرولیكی كه نیروی مورد نیاز برای گردش خون را فراهم میكند و یك شیری كه باز و بسته میشود و اجازه میدهد جریان خون از یك قسمت پروتز به قسمتهای دیگر به گردش دربیاید. یك قسمت الكتریكی كه به بخشهای دیگر متصل شده مثل باتری قابل شارژ، یك كنترلر الكترونیكی كه سرعت پمپ را كنترل میكند و یك كویل هستند.

 

 قرصهای ضد عفونی كننده

  disinfection pills

  قرصهایی كه هنگام واكنش با آب و یا سایر محلولهای تولید محیط استریل ( عموما از جنس فرمالین ) می نمایند

 

 قرقره

  pooly

  وسیله ای كه در آن از خواص قرقره برای اعمال مقاومت بر حركات اندامی بدن و در نتیجه تقویت آن استفاده شود.

 

 قرقره غلطان

  rolling spool

  وسیله ای قرقره ای شكله كه در زیر پا یا كمر قرار گرفته و با حركت دادن آن به شكل غلتاندن توسط بیمار باعث ایجاد خمیدگی در كمر و اندام ها می گردد.

 

 قلب مصنوعی، قسمتی از عضله

  part of muscle

  پروتز ترمیم قسمتی از عضله با جنس سازگار با بدن كه از مایع نرمال سالین پر می شود

 

 قفسه نگهداری مواد ودارو

  Drug storage

  جهت نگهداری مواد آزمایشگاهی بكار میرور دارای درب وقفل به جهت اینكه فقط افراد مسئول امكان دسترسی داشته باشند ودر نوع دیواری وایستاده وجود دارند. 

 

 قلب مصنوعی

  heart prostheses

  : پروتزهای قلبی برای كاشته شدن در قفسه سینه كه شامل یك منبع قدرت با دوره كوتاه كاشتنی ( مثل باتری) میباشند این تجهیزات عموماً شامل مكانیسم پلاستیكی و فلزی با چندین چمبر، یك پمپ هیدرولیكی كه نیروی مورد نیاز برای گردش خون را فراهم میكند و یك شیری كه باز و بسته میشود و اجازه میدهد جریان خون از یك قسمت پروتز به قسمتهای دیگر به گردش دربیاید. یك قسمت الكتریكی كه به بخشهای دیگر متصل شده مثل باتری قابل شارژ، یك كنترلر الكترونیكی كه سرعت پمپ را كنترل میكند و یك كویل هستند.

 

 قلم دندانپزشكی

  tips

  نوك های با قابلیت اتصال به یونیت با كاربردهای  متفاوت

 

 قوزك بند

  Ankle cage

  وسیله ای برای حمایت خارجی از قوزك ها و مصون نگه داشتن آنها از ضربه مستقیم

 

 قلب مصنوعی كامل

  Complete prostheses

  یك پروتز كامل از جنس سازگار با بدن كه جهت فرم دادن زیر پوست قرار می گیرد. مثل عضله در سینه زنان