خشك كن 

  dryer

  وسیله ای جهت آب گیری ملحفه و البسه شسته شده

 

 خط كش هماتوكریت

  hematocrit ruler

  خط كشی است كه میزان هماتوكریت موجود در لوله هماتوكریت را اندازه گیری  می نماید .

 

 خمیر پانسمان دندانپزشكی

  Healing paste

  خمیری كه جهت پانسمان موقت دندان و موضع آسیب دیده بكار می رود

 

خمیر جرم گیری دندان

  bleaching paste

  خمیری كه با استفاده از آن عمل جرم گیری و سفید كردن انجام می شود

 

 خمیر هماتوكریت

 Hematocrit-paste

  خمیر مخصوص برای مسدود كردن یك سر لوله های دو سر باز

 

 خوانش نوار ادراری (دستگاه خوانش نوار ادراری)

  Urea tape reader

  دستگاهی است مخصوص تستهای نوار ادرار

 

 خروجی (دستگاههای خروجی رایانه)

  Output Deivice

  دستگاههایی كه به روشهای مختلف اطلاعات درون كامپیوتر را برای كاربر قابل مشاهده می كند.

 

 خردكننده سوزن

  Crusher needle

  دستگاهی جهت خرد كردن سوزن وسرنگهای استفاده شده برای جلوگیری ازدوباره استفاده كردن بكار گرفته میشود.

 

 دیسپنسر اتوماتیك

  Automatic

  به طور معمول در آزمایشگاهها از دیس پنسرها به عنوان توزیع كننده باكنترل دقت و صحت استفاده می گردد دیسپنسرهای اتوماتیكی دارای یك كنترل میكرو پروسسوری  برای برنامه  ریزی جهت حجم تعیین شده میباشد .

 

 دستگاه ظهور و ثبوت فیلم رادیوگرافی اتوماتیك

  Digital processor

  دستگاه ظهور و ثبوتی كه به صورت اتوماتیك كار می كند

 

 دایلوتر اتوماتیك

  Automatic

  رقیق كننده اتوماتیك (Automated Diluter) برای آماده سازی تعداد زیادی نمونه برای  آزمایش بكار برده می شود چنین دستگاههایی ممكن است جزئی از یك آنالایزر بیو شیمیایی باشند . پیپت موجود در دستگاه حجم خاصی را كه قبلا تعیین شده  پیپت كرده و آن را همراه با حجم خاصی از رقیق كننده وارد ظرف آزمایش میكند .  دستگاه دارای موتور ، حافظه و میكروپروسسور كنترل می باشد.

 

 دماسنج الكترونیكی

  electronic thermometer

  دمای بدن با استفاده از ابزار الكترونیكی تعیین می شود

 

 دماسنج الكلی و جیوه ای

  alcohol thermometer

  دماسنج جیوه ای : ستون مدرج شیشه ای كه داخل آن فلز جیوه قرار دارد و با توجه به دمای محیط تغییر حجم داده و به این وسیله دما را نشان می دهد

 

 دانسیتومتری استخوان با امواج  رادیو  فركانسی و فراصوتی  به روش غیر تهاجمی

  : noninvasive radio frequency

  تصویر برداری از بدن با استفاده از كویلهای متصل شده به بافت در حوزه امواج رادیوفركانسی، بر اساس نحوه شكل گرفتن یونهای بدن می باشد

 

 دانسیتومتری استخوان با امواج یونیزان وفراصوتی  به روش غیر تهاجمی(پرتو گاما)

  non invasive ionization and ultrasound radiation

  در این دستگاهها با تصویر برداری اثر عبور امواج یونیزه كننده مثل گاما با یك دوربین مخصوص از بدن ، عملكرد دینامیك اعضایی همانند قلب را بررسی می كنند

 

 دایكال اوربیكال

  orbical dical

  ماده ای جهت انجام پانسمان موقت

 

 دریل برقی

  electrical powered air drill

  در این نوع دریل یك الكتروموتور انرژی الكتریكی را تبدیل به حركت محور دریل می كند

 

 دانسیتومتر

  DENSITOMETER

  جهت اندازه گیری چگالی همچنین نسبت دانسیته مواد به دانسیته یك ماده استاندارد(معمولا آب) دریك دمای مخصوص مورد استفاده قرار می گیرند

 

 دانه پرل

  perel grain

  گلوله های شیشه ای جهت لیز كردن سلولهای بدون هسته

 

 دایكال

  dical

  ماده ای جهت انجام پانسمان موقت

 

 دیامترمی موج متوسط

  medium wave diameter

  در این روش از امواج موج متوسط جهت ایجاد گرمای عمقی در یك عضله استفاده می شود

 

 دریل برقی

  electrical powered air drill

  در این نوع دریل یك الكتروموتور انرژی الكتریكی را تبدیل به حركت محور دریل می كند

 

 دستگاه ظهور و ثبوت فیلم رادیوگرافی پرواسكن

  proscan

  دستگاهی است كه عكسها و فیلمهای رادیولوژی را به گونه ای ظاهر می كند كه  برای پردازشهای كامپیوتری مناسب هستند