ترانسدیوسر دام

  trap transducer

  ترانسدیوسری است كه به سر بالن پمپ متصل شده و برای اندازه گیری فشار خون استفاده می شود

 

 تكلم حجره (دستگاه تكلم حجره)

  speech processor

  وسیله است برای معلولینی كه حنجره آنها مشكل دارد

 

 تیشو پروسسور دستی

  manual

  وسیله ای است كه بافتها در داخل آن قرار گرفته وپردازش به صورت دستی در محفظه های مختلف انجام میگیرد

 

 تیتراتور معمولی دستی

  Manual

  معمولا برای اندازه گیری غلظت ، مولاریته و اكی والان بر اساس خنثی سازی بكار  برده می شود و بصورت دستی كنترل می شود.

 

 تیتراتور میكروتیتراسیون دستی

  Manual

  عمل تیتر نمودن در مقیاسهای دقیق را بر اساس میكرو لیتربه شكل دستی انجام می دهد.

 

 تخت الكتریكی دوشكن

  two fold

  تخت بیمارستانی برای بستری بیمار دربخش های ویژه یا معمولی باقابلیت تغییر موقعیت (از دو قسمت تا می شوند) این تخت جهت تخصصهایی مانند زنان بكار گرفته میشود.

 

 تخت الكترومكانیكی دوشكن

  two fold

  تختهایی كه با نیروهای الكترو مكانیكی در دو قسمت تغییر زاویه می دهند

 

 تخت مكانیكی دوشكن

  two fold

  تختهایی كه از دو قسمت تا می شوند و بیشتر برای تخصص زنان كاربرد دارند.

 

 تخت دیالیز و خونگیری

  dialysis bed

  تختی كه جهت بیماران دیالیزبرای قرار گرفتن بیمار در سطح افقی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 ترازوی دیجیتال اطفال

  infant scale-electronic

  در این نوع ترازو از اختلاف جریان عبوری از یك (strain Gauge) وزن به صورت دیجیتال نمایش داده می شود.

 

 ترازوی دیجیتال بزرگسال

  adult scale,electronic

  ترازویی كه بر اساس اندازه گیریهای دیجیتالی وزن را برروی یك صفحه دیجیتال نمایش داده می دهند.

 

 تخت اتاق عمل، مخصوص  ژینكولوژی

  gynocological bed

  تخت به خصوصی كه برای معاینات در تخصص زنان و زایمان مورد استفاده قرار می گیرد و یك شكن خاص برای بالاتر قرار گرفتن پا نسبت به بدن دارد

 

 توموگرافی ساده

  tomography

  نوعی تكنیك اشعه X اشعه است كه به منظور تهیه تصاویر مقطعی از بدن مورد استفاده قرار میگیرد. و با كاهش سایه های حاصل از ساختمانهای آناتومیك روی هم قرار گرفته موجب بهبود كارآیی تشخیص در مقایسه با تصویر برداری رادیوگرافیك عمومی میشود.

 

 تخت الكتریكی ساده

  electrical bed

  تخت بیمارستانی برای بستری بیمار دربخش های ویژه یا معمولی باقابلیت تغییر موقعیت این تخت جهت بیماران معمولی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 تخت مكانیكی ساده

  mechanical bed

  تخت بیمارستانی برای بستری بیمار دربخش های ویژه یا معمولی باقابلیت تغییر موقعیت این تخت جهت بیماران معمولی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 تورنیكت ساده

  Tourniquets, general

  این نوع ابزار بصورت یك بند پلاستیكی بوده و دور عضو ثابت می شود

 

 تخت الكترومكانیكی سه شكن

  three fold

  تختهایی كه موتورهای الكترومكانیكی آنها را در سه محور سطح و زاویه ارتفاع تغییر می دهد

 

 تخت مكانیكی سه شكن

  three fold

  تختهایی كه به صورت مكانیكی از سه قسمت تا می شوند و برای عملهای تخصصی مثل ارتوپدی استفاده می شوند

 

 تخت الكتریكی سه شكن

  three fold

  تخت بیمارستانی برای بستری بیمار دربخش های ویژه یا معمولی باقابلیت تغییر موقعیت (از سه قسمت تا می شوند) میباشد این تخت جهت تخصصهایی مثل ارتوپدی واعصاب  مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 تخت سی پی آر

  CPR bed

  نوع خاصی از تخت است كه برای عمل سی پی آر از آن استفاده می شود

 

 تخت صندلی شو

  Examination chair

  یك تخت ساده كه از قسمت كمر شكسته شده و به شكل صندلی نیز در می آید و جهت معاینه و بررسی شرایط بیمار استفاده می شود

 

 ترانسدیوسر فشار خون

  Adapter Cables, Pressure Transducer

  وسیله ای است كه فشار خون را به سیگنال الكتریكی تبدیل می كند. این سیگنال جهت نمایش برروی مانیتوریمگ استفاده می شود

 

 ترانسدیوسر فلوتر قلبی عروقی

  Cardiovascular Floater

  جهت تعیین دبی خون جهت خروجی قلب كه به روش اولترا سونیك این كار انجام میشود

 

 ترنسپورت كانتینر (transport container)

  transport container

  كانتینر های حمل ونقل از جنس الومینیوم مخصوص جهت نگهداری مواد رادیو اكتیو  بكار میرود بعضی از انواع ان برای نگه داشتن  اپلیكاتور های پزشكی قبل وبعد از  استفاده بكار میروند.

 

 تشك مواج آبی

  bed water mattress

  تشكهایی كه با آب جهت كاهش سطح فشار به بیمار پر می شوند این تشكها اغلب از چندین بخش كیسه های آب كه در میان پلاستیك های محكم معمولاً از جنس ونیل قرار گرفته است تشكیل شده این تشكها اغلب از طریق یك شیر از آب پر میشوند و برای كاهش فشار روی پوست بیمار مورد استفاده قرار میگیرند.